Kære vikar.
Her er et par retningslinjer, der vil være med til at give den bedst mulige udnyttelse af Munk Consulting’s service.

1) - Ansøgning: Når Munk Consulting tilbyder en stilling, der er relevant for dig, opfordres du til at søge stillingen. Du kan forvente et svar men ikke automatisk en tilknytning. Grunden til dette er at Munk Consulting ikke opbygger en kæmpe database af kandidater for en ‘sikkerheds skyld’. Munk Consulting vil opbygge en kandidatdatabase, der passer til den mængde af arbejde, der kan tilbydes. På denne måde bliver du taget seriøst nok til, at du kan forvente en realistisk mulighed for at komme i arbejde efter ansættelse som vikar hos Munk Consulting.

2) - Samtale: Før du bliver kaldt til samtale, skal du have taget stilling til, om det er en arbejdsform, der er relevant for dig. Det er ikke for alle. Det kræver stor fleksibilitet og arbejdsivrighed, da mængden og varslingen på de jobs Munk Consulting tilbyder, kan variere. Til gengæld kan du være med til at bestemme, hvilke forudsætninger du vil arbejde under. Til samtalen vil dine kvalifikationer, både fagligt og personligt, blive afdækket. Derudover laves en aftale, om hvor meget du kan stå til rådighed - kan du arbejde dag/aften/nat/weekend. Du bliver bedt om at være ærlig omkring det og har mulighed for at vælge alt fra kun én mulighed til alle sammen - det vigtigste er at du kan leve op til, hvad du lover i et realistisk omfang.

3) - Jobbet: Du vil typisk blive ringet op med jobtilbud. Først er det kun vigtigt, om du siger ja eller nej - der er intet krav om, at du siger ja. Derudover vil jobbet, arbejdstiden og den gældende overenskomstmæssige løn blive forklaret. Hvis du siger ja, forventer Munk Consulting at du møder præcist til det aftalte tidspunkt. Når du er mødt, vil du få en kort introduktion om virksomheden og jobbets udførelse. Derefter vil du blive sat i gang med det samme. Det er vigtigt at forstå, at det typisk er en meget specifik opgave, man er bestilt til. Du vil ikke komme til at opleve de store overraskelser, men må meget gerne kontakte Munk Consulting direkte, hvis opgaven slet ikke lever op til det, du er blevet bestilt til.

4) - Afslutning: Når du er færdig på dagen eller ugen, skal du få en timeseddel underskrevet. Det er ud fra denne, du får løn. Både du og en ansvarlig fra virksomheden skal skrive under på timesedlen. Der er 3 kopier på en timeseddel - du, kunden og Munk Consulting får hver en kopi.

5) - Løn: Hver 14. dag bliver der udbetalt løn for de foregående 2 uger. Lønnen og alle tillæg følger den gældende overenskomst, som virksomheden også benytter. Du vil derfor blive betalt med samme løn, som en nyansat vil blive betalt. Dette gælder også sociale ydelser såsom sygedagpenge (ifølge dagpengelovgivningen), pension, feriepenge, og søgne- og helligdagsbetaling.

Du er selv med til at påvirke mængden af jobtilbud, når du er blevet vikar hos Munk Consulting ved at overholde aftaler, være til rådighed på telefonen i de aftalte tidsrum, og ved at gøre et godt stykke arbejde ude hos kunden. Det er måske også starten til et fastansættelse.....